Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
Invitation for Sealed Quotation for the Construction of Toilet Block at NRB, Siddharthanagar Office October 21, 2021 November 9, 2021 12:00 pm November 9, 2021 1:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे नाेट काउन्टिङ्ग मेसिन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।
Re-invitation in the Bidding Document for the procurement of 1 unit office jeep at NRB Dhangadhi office. October 3, 2021 October 19, 2021 12:00 pm October 19, 2021 2:30 pm
सवारी साधन (बस) भाडामा लिने बारेको सिलवन्दी दरभाऊपत्र आव्हानको सूचना । October 3, 2021 October 19, 2021 12:00 pm October 20, 2021 12:30 pm
Re-Invitation for Electronic Sealed Quotation for the Procurement of 10 units Branded Desktop Computer (AIO) & 8 Units 1.5 Ton Air Conditioner. September 24, 2021 October 10, 2021 12:00 pm October 10, 2021 2:30 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयमा कम्प्युटर, ल्यापटप, लेजर प्रिन्टर, बारकोड प्रिन्टर, प्रोजेक्टर र एयरकण्डिसनर खरिदको लागि पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना । September 6, 2021 October 1, 2021 12:00 pm October 1, 2021 1:30 pm
Invitation for Bids for the Procurement of Vehicles September 21, 2021 October 21, 2021 12:00 pm October 21, 2021 1:00 pm
Invitation of Electronic Bids for the Supply and Delivery of IT Equipment
Construction of Parking Shed at NRB Premises September 7, 2021 September 22, 2021 12:00 pm September 22, 2021 1:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे कम्प्युटर, ल्यापटप, लेजर प्रिन्टर, बारकाेड प्रिन्टर, प्राेजेक्टर, एयरकन्डिसनर तथा नाेट काउन्टिङ मेसिन खरिदकाे लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएकाे सूचना । September 6, 2021 September 21, 2021 12:00 pm September 21, 2021 2:00 pm