Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार परिसरमा रहेको पुस्तकालय भवनको भुइँ तल्लामा मर्मतसम्भार गर्ने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
नोट गन्ने मेसिन खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
डेस्कटप कम्प्यूटर, ल्यापटप र फोर ईन वन लेसर प्रिन्टर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना
ढल, सेफ्टी ट्यांक र बाटो निर्माण गर्ने सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
नेपाली खाम तथा फाइल छपाई गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना
पुराना काम नलाग्ने सम्पत्ति तथा फुटकर फर्निचर सामानहरु सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम विक्री गर्ने सुचना
मर्मत सम्भार सम्बन्धि कार्यको लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
एयर कन्डिसनर खरिद तथा जडान गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
सेड तथा प्रतिक्षालय निर्माण गर्ने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकासित)
सिद्धार्थनगर कार्यालयको सामान लिलामीको सूचना