Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
Invitation for Sealed Quotations for the Procurement of 300KVA Central Voltage Stabilizer
नेपालगंज कार्यालयको अनलाइन युपिएस खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
Invitation for Sealed Quotations for the Painting Works of the Main Office Building NRB Nepalgunj
Invitation for the Quotation for the Maintenance and Renovation of Compound Wall Around Director’s Residence
विरगंज कार्यालयको सवारी साधन (जीप) लिलाम बिक्रि गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, सिद्धार्थनगरको सवारी साधन लिलामी बिक्रि गर्ने बारेको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान
नेपालगंज कार्यालयको ४ थान नोट काउटिंग मेशिन खरिदको लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
सरसफाई सम्बन्धि कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
तोडा चलन को लागी हवाईजहाज भाडामा लिने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
नेपालगंज कार्यालयको तोडा चलान(Fund Transfer) को लागि हवाईजहाज भाडामा लिनेबारे सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)