Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
सिद्धार्थनगर कार्यालयको १६० केभिए जेनेरेटरको पूर्ण सर्भिसिंग(Overhauling) गर्ने बारेको सूचना
डिजिटल डिस्प्ले नोटिस बोर्ड खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
test
sdfsdfs
सिद्धार्थनगर कार्यालयको सवारी साधन लिलाम गर्ने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
तोडा चलान (Fund Transfer) को लागि हवाईजहाज भाडामा लिने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
सिद्धार्थनगर कार्यालयको सवारी साधन लिलाम गर्ने बारे सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
नेपालगंज कार्यालयको लिलामी सम्बन्धि सूचना
सिलबन्दी दरभाउपत्र (विद्ममान टेलिफाेन एक्स्चेन्ज अपग्रेड गर्ने)
टेलिफोन एक्सचेन्ज अपग्रेड गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्वानको सूचना