Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
Invitation for Bids for the Procurement of 7 seater 4WD Diesel SUV
Invitation for Sealed Quotation for Design of Litigation Management System
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयमा डिप बाेरिङ गर्ने कार्यकाे लागि विद्युतीय माध्यमबाट पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएकाे सूचना । March 17, 2022 April 5, 2022 12:00 pm April 5, 2022 2:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयमा रङराेगन गर्ने तथा डिप बाेरिङ कार्यकाे लागि विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त सिलबन्दी दरभाउपत्र खाेल्ने सम्बन्धी सूचना । March 20, 2022 2:00 pm
Invitation for online bid for Septic Tank & Toilet Construction at NRB Dhangadhi. March 14, 2022 March 29, 2022 12:00 am March 29, 2022 2:00 pm
Invitation for Sealed Quotation for the Printing and Supply of NRB Files and Envelopes
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयमा डिप बाेरिङ तथा रङराेगन गर्ने कार्यकाे लागि विद्युतीय माध्यमबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएकाे सूचना । March 2, 2022 March 17, 2022 12:00 pm March 17, 2022 2:00 pm
Invitation for Sealed Quotation for Procurement of Printing of Anniversary Publication
नेपालगन्ज कार्यालयको लागि ३२ च्यानल सहितको एनभीआर पद्दतिको सिसिटिभी १ थान खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना February 23, 2022
Invitation for Sealed Quotation for the Upgradation of existing pitch road(Inside Office Periphery)