Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
यस बैंकलाई काम नलाग्ने पुराना सम्पत्ति तथा फुटकर फर्निचर सामानहरु सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम गर्ने सम्वन्धी  सूचना .
Supply, Delivery and Installation of EViews and Stata Software November 23, 2021 December 23, 2021 12:00 pm December 23, 2021 1:00 pm
Invitation for Electronic Bids for the Painting of Dhangadhi office Building. November 21, 2021 December 6, 2021 12:00 pm December 6, 2021 2:00 pm
Re-Invitation of Electronic Bids for the Supply and Delivery of IT Equipment
नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा ब्यबस्थापन विभागको सवारी/ढुवानी साधन (बस/ट्रक) भाडामा लिने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना | November 11, 2021 December 12, 2021 12:00 pm December 12, 2021 1:00 pm
Bid Cancellation Notice
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयकाे AIO कम्प्युटर, ल्यापटप, लेजर प्रिन्टर, बारकोड प्रिन्टर र प्रोजेक्टर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना । October 29, 2021
Invitation for Bids for the Construction of Residential Building for Director at Nepal Rastra Bank, Siddharthanagar, Rupandehi October 28, 2021 12:00 pm October 28, 2021 1:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे एयरकण्डिशनर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना । September 23, 2021
नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढी कार्यालयको १ थान जीप खरिद गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | October 24, 2021