Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
पोखरा कार्यालयको डेष्कटप कम्प्यूटर (ब्राण्डेड) खरिद गर्ने शिलवन्दी दरभाउपत्रको सूचना August 7, 2022 August 23, 2022 12:00 pm August 23, 2022 12:30 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, धनगढी कार्यालयको ३० थान Skeleton Steel Rack खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गर्ने बारेको सूचना | June 9, 2022
पुराना सवारी साधनहरु सिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे डिप बाेरिङ गर्ने कार्यकाे बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।
First Amendment in Bidding document for Invitation for Electronic Bids for the Supply, Delivery and Installation of IT Equipment April 25, 2022 April 29, 2022 12:00 am April 29, 2022 1:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना । April 19, 2022
Invitation for Electronic Bids for the Supply, Delivery and Installation of IT Equipment and Software March 30, 2022 April 29, 2022 12:00 am April 29, 2022 1:00 pm
Invitation for Bids for the Procurement of 7 seater 4WD Diesel SUV
Invitation for Sealed Quotation for Design of Litigation Management System
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयमा डिप बाेरिङ गर्ने कार्यकाे लागि विद्युतीय माध्यमबाट पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएकाे सूचना । March 17, 2022 April 5, 2022 12:00 pm April 5, 2022 2:00 pm