Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे आर्मी आवासकाे भवन, झ्याल, ढाेका रङराेगन तथा वाइरिङ गर्ने कार्यकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।
बैंकनोट ब्रिकेट/स्रेडेड टुक्रा बिक्रीको लागि पुन: सिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव आह्वानको सार्वजनिक सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे एयरकन्डीसनरकाे खरिदकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे कम्पाउन्ड भित्रकाे पिच बाटाे मर्मत गर्ने कार्यकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना । December 22, 2022
सवारी साधन (बस) भाडामा लिने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना January 20, 2023 January 28, 2023 12:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको January 19, 2023
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको सामान लिलाम सम्बन्धी बाेलपत्र स्वीकृत गरिएकाे सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे आर्मी आवास रङराेगन तथा वाइरिङ गर्ने कार्यकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना । January 6, 2023 January 23, 2023 12:00 pm January 23, 2023 2:00 pm
बैंकनोटको ब्रिकेट / स्रेडेड टुक्रा बिक्रीको लागि सिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव आह्वानको सूचना December 30, 2022 February 13, 2023 12:00 pm February 28, 2023 12:00 pm