Domestic Tenders
Subject First Date of Publication Last Date of Submission Opening Date
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको सामान लिलाम सम्बन्धी बाेलपत्र स्वीकृत गरिएकाे सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयकाे आर्मी आवास रङराेगन तथा वाइरिङ गर्ने कार्यकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना । January 6, 2023 January 23, 2023 12:00 pm January 23, 2023 2:00 pm
बैंकनोटको ब्रिकेट / स्रेडेड टुक्रा बिक्रीको लागि सिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव आह्वानको सूचना December 30, 2022 February 13, 2023 12:00 pm February 28, 2023 12:00 pm
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको सामान लिलाम सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र आह्वानकाे सूचना December 23, 2022 January 1, 2023 12:00 pm January 1, 2023 2:00 pm
सवारी साधन (बस) भाडामा लिने बारेको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना December 18, 2022
Invitation for sealed quotation for procurement of Air Conditioner(Inverter Type) December 11, 2022 December 21, 2022 12:00 pm December 21, 2022 2:00 pm
आशयपत्र (EOI) मुल्यांकन गरी संक्षिप्त सूची (Short Listing) तयार पारिएको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको BSBS मेसिनबाट निस्केकाे ब्रिकेट राख्न निर्माण गर्ने कार्यकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगञ्ज कार्यालयको नोट काउन्ङ्गि मेसिन खरिद सम्बन्धी दोस्रो पटक सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर कार्यालयको सामान लिलाम सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र आह्वानकाे सूचना October 19, 2022 12:00 pm October 19, 2022 2:00 pm